Ćwiczenia w parach dla dzieci w przedszkolnym

Páros gyakorlatsorok óvodások számára
 1. Wspólna zabawa
  Dzięki wspólnej zabawie możemy rozwijać jednocześnie kilka zmysłów dzieci. Koordynacja ręka-oko i koncentracja mają wpływ na rozwój orientacji przestrzennej. Za pomocą wspólnie wykonywanych ćwiczeń rozwija się również umiejętność dostosowywania się, zdolność do pracy zespołowej.
 2. Zabawa z piłką
  Poproś dzieci, aby usiadły naprzeciwko siebie na macie i przepychały do siebie piłkę po nierównej powierzchni.  Zabawy ruchowe z piłką wspomagają percepcję przestrzenną i czasową oraz zwiększenie dokładności ruchów. Zabawnym doświadczeniem może być kiedy powierzchnia maty odbija piłkę w nieoczekiwanych kierunkach!
 3. Krok boczny
  Poproś dzieci, aby stały naprzeciwko siebie i trzymając się za ręce przeszły z jednego końca maty na drugi. Nic strasznego jeśli kilka kroków dzieci zrobią nie na macie! Wszystkie wspólne ćwiczenia uczą dzieci wzajemnej obserwacji ruchów, koncentracja sprawia, że czas płynie szybciej, a ćwiczenia wykonywane na macie przybierają formę zabawy. Gra jednocześnie angażuje kilka zmysłów.
 4. Podskoki na dwóch nogach
  Poproś dzieci, aby trzymając się za ręce skakali na dwóch nogach z jednego końca maty na drugi. Niech spróbują wykonać podskoki w tym samym czasie. Wszystkie wspólne ćwiczenia wspierają naukę akceptacji zasad i wzmacniają umiejętności społeczne.
 5. Turlanie się
  Poproś dzieci, aby się położyły na macie WellStepp® i przeturlały się po niej jeden po drugim. To ćwiczenie masuje i stymuluje całe ciało.
 6. Zagrajmy w żabie skoki! kto skoczy najdalej?
  Wspólne skakanie pod muzykę/klaski dobrze wpływa na poczucie rytmu i koncentrację uwagi. Przy tych zadaniach warto upewnić się, że mata została prawidłowo przymocowana do podłoża, aby uniknąć jej przesunięcia się, gdyż na niektórych powierzchniach może stracić z przyczepności.
 7. Wspólna zabawa z rodzicami Śmiało ćwiczmy razem z dzieckiem, mata o nierównej powierzchni ma pozytywy wpływ na każdego! Nasze zabawne, kreatywne, odkrywcze ja i entuzjazm jest nam potrzebny również w dorosłym życiu, aby móc dawać przykład i nawiązać ścisły kontakt z naszymi dziećmi.